Köpvillkor - kundregister

Vi tillämpar dataskyddsförordningen GDPR.
Vi behandlar personuppgifter i syfte att fullgöra samtliga åtaganden i samband med köp på rydbergsur.se.
Exempel på sådana åtaganden är:
– Leverera en beställd/köpt produkt eller tjänst (inklusive avisering om leverans eller kontakter i samband med försenad leverans)
– Identifiera kunden och kontrollera kundens ålder 
– Hantera kundens betalning (inklusive för att analysera vilka betallösningar som ska erbjudas kunden vilket innefattar kontroll mot kundens betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar från kreditupplysningsbolag) 
– Erbjuda olika betallösningar, inklusive analyser för att veta vilka betallösningar som ska erbjudas kunden vilket innefattar kontroll mot kundens betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar från kreditupplysningsbolag 
– Kontroll av kundens adress mot externa källor, t ex Resurs Bank eller liknande
– Hantera reklamations- och garantiärenden avseende en beställd eller köpt produkt eller tjänst

Personuppgifter används även i syfte att kommunicera med dig som kund för att informera om försäkringar och villkor, nya produkter och annan information som anses främja eventuellt tidigare köp på Klockmaster.se. De personuppgifter som behandlas är:

– Namn
– Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer)
– Betalinformation (t ex kortnummer, transaktionstidpunkt, kortinnehavare)
– Person- eller samordningsnummer
– Betalningshistorik
– Kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag
– Orderinformation, t ex vilken vara som kunden har beställt eller om varan ska levereras till annan adress

Personuppgifter behandlas för att kunna marknadsföra företagets tjänster och produkter t ex genom att: 
– Visa relevanta produktrekommendationer, ge förslag på inköpslistor, påminna kunden/medlemmen om kvarglömda/övergivna digitala varukorgar eller spara shoppinglistor för att förenkla framtida köp eller liknande åtgärder som innebär förenkling för kunden
– Skicka direktmarknadsföring via e-post, sms, sociala medier eller andra liknande elektroniska kanaler för kommunikation samt via post, inklusive erbjudanden från samarbetspartners till befintliga kunder utanför ett lojalitetsprogram

Utföra kampanjer eller skicka erbjudanden och inbjudningar till event till:
– alla kunder
– ett visst kundsegment (t ex kvinnor/män mellan 30–40 år i Sverige)
– en enskild kund

De kategorier av personuppgifter behandlas är bl a:
– Namn
– Kontaktuppgifter såsom telefonnummer, E-postadress, bostadsadress
– Ålder
– Bostadsort
– Uppgifter om hur kunden använder företagets webbsidor, och andra digitala kanaler
– Uppgifter om genomförda köp
– Köp- och användargenererade data (t ex klick- och besökshistorik)

För att kunna förstå vilken typ av marknadsföring eller direktmarknadsföring vi ska använda genomför vi analyser om:
– Hur kunderna använder företagets webbsidor och andra digitala kanaler (t ex vilka sidor eller delar av sidor som kunderna besökt och vilka sökningar kunderna gjort)
– Kundernas köp- och orderhistorik
– Ålder och bostadsort
– Resultat från kundnöjdhets- eller marknadsundersökningar

För att kunna genomföra och hantera deltagande i tävlingar och event behandlas personuppgifter i syfte att:
– Kommunicera med deltagare som deltar i en tävling som arrangeras av företaget
– Kommunicera med deltagare innan och efter ett event (t ex bekräftelse på anmälningar, frågor eller utvärderingar)
– Identifiera deltagaren och kontrollera deltagarens ålder
– Utse vinnare och förmedla vinster

Samtliga uppgifter ovan sparas i 5 år i händelse av att Rydbergs Ur ställs inför ett garantiåtagande gällande produkt som sålts via rydbergsur.se. 

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Genom att stanna på sidan accepterar du vår policy gällande cookies.